байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг үгүйсгэдэг


 • Индонезийн бокситын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл
 • ашигт малтмалын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө
 • байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл бүс нутгийн
 • ашигт малтмал боловсруулах байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл
 • байгаль орчинд үзүүлэх аюул
 • бетоныг дахин боловсруулах байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл
 • байгаль орчинд нөлөөлөх орчин
 • габбро хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө
 • байгаль орчинд нөлөөлөх ашигт малтмал
  буцах дээд тал руу